Serverdrift

Minskad belastning,
ökad tillgänglighet

Server drift är en tjänst som täcker två möjliga riktningar. Oavsett om du är i behov av att behålla dina servrar på plats eller flytta din data, hjälper vi dig. Vi underhåller och hanterar dina servrar där dom är eller flyttar dom till vårt moderna och säkra datacenter – beroende på dina personliga önskemål. För dig innebär det minskad belastning och ökad tillgänglighet – vi tar hand om allt från infrastruktur, till säkerhet och backup.

Viktigt för oss, för dig.

Skalbarhet

Vi erbjuder skalbara lösningar för dina specifika behov. Vi förstår att din verksamhet kan förändras över tid, och ser därför skalbarheten som en central del av vår serverdriftstjänst. Vi anpassar helt enkelt miljön efter dina behov – oavsett om du behöver minskad kapacitet  eller tvärtom – om din verksamhet expanderar. 

Vi vill att du ska känna dig trygg med att din IT-infrastruktur kan växa i takt med din verksamhet. Därför säkerställer vi att du alltid har tillgång till den kapacitet du behöver, så att du kan driva din verksamhet smidigt och effektivt framåt. I kombination med en optimal och kostnadseffektiv IT-miljö är det vad som är mest centralt för oss.