Säkerhet

Cyberhot – allt vanligare

Externa hot och dataintrång blir allt vanligare. Med flera års erfarenhet inom IT-säkerhet kan vi säkerställa att din IT-miljö skyddas från yttre hot. Snabbt agerande är ofta avgörande vid eventuella dataintrång och andra cyberhot. Genom kontinuerlig övervakning säkerställer vi att vi kan minimera riskerna, och skydda din verksamhet. Intelligenta brandväggar och avancerade antivirusprogram implementeras vid behov, och underhålls därefter.

Viktigt för oss, för dig.

Kompetens

Med mångårig erfarenhet inom IT-säkerhet känner vi oss trygga i att förstå och identifiera potentiella faror. Kompetensen ser vi som avgörande för att upptäcka tecknen på hot, i tid.
Dessa cyberhot kan omfatta bl.a.

– Virus/skadlig kod
– Phishing-attacker
– Riktade hackerangrepp
– Sabotageförsök

Med en djup förståelse för dessa kan vi vara proaktiva i vår IT-support och med det också minimera riskerna. Det gör att du kan känna dig trygg och säker i IT-miljön för din verksamhet.