Sökmotoroptimering

Syns du inte, finns du inte.

Google är en naturlig del av vår vardag, det är sen gammalt. Om ditt företag lyser med sin frånvaro i sökmotorernas resultat riskerar du att förlora potentiella kunder.

Syns du inte, finns du inte. För att nå ut till relevanta kunder behöver du bryta dig igenom det ständiga informationsbruset. Det är svårt, men med SEO kommer du en bra bit på vägen.

Viktigt för oss, för dig.

Inledande process för
sökmotoroptimering

  1. Vi intervjuar dig för att få en nulägesanalys av ditt företag. Intervjun står sedan till grund för att kunna erbjuda dig den optimala konverteringsoptimeringen.

  2. Utifrån företagets målgrupp och era personliga önskemål gör vi sedan en sökordsanalys.

  3. Vi går tillsammans igenom sökordsförslaget. Efter att det godkänts av er påbörjas nästa steg.

  4. Utifrån de sökord som är högst prioriterade tas åtgärdsförslag fram – i form av förslag på titlar, meta description, H1-rubriker och brödtextjusteringar.
  5. Åtgärdsförslaget godkänns innan implementering, vilket utförs antingen av er eller av oss – beroende på dina önskemål.

  6. Sedan jobbar vi löpande framåt med analys och justering efter behov och löpande förslag och rådgivning på förbättringar kring hemsida, content med mera.