GOOGLE ADS

Optimera din digitala närvaro

I en digital värld där synligheten är nyckeln till framgång är Google Ads ett kraftfullt verktyg för att maximera din närvaro och nå ut till din målgrupp. Hos Unit erbjuder vi skräddarsydda Google Ads-tjänster som hjälper dig att öka din synlighet, attrahera kvalificerad trafik och öka din försäljning. Vi skapar effektiva annonseringskampanjer som ger resultat.
Vi arbetar nära dig för att förstå dina affärsmål, identifiera din målgrupp och utforma strategier som passar din budget och bransch.

HUR ARBETAR VI?

Processen för
Google Ads

Vår process inleds med en noggrann analys av din nuvarande digitala närvaro och marknadsläge. Därefter skapar vi målinriktade kampanjer med väldefinierade målgrupper, relevanta sökord och engagerande annonser. Vi optimerar kontinuerligt dina kampanjer för att säkerställa bästa möjliga avkastning på din investering och hålla dig steget före konkurrensen.

Du kan förvänta dig:

  1. Vi intervjuar dig för att få en nulägesanalys av ditt företag. Intervjun står sedan till grund för att kunna erbjuda dig den optimala konverteringsoptimeringen.
  2. Utifrån företagets målgrupp och era personliga önskemål gör vi sedan en sökordsanalys.
  3. Vi går tillsammans igenom sökordsförslaget. Efter att det godkänts av er påbörjas nästa steg.
  4. Utifrån de sökord som är högst prioriterade tas åtgärdsförslag fram – i form av förslag på titlar, meta description, H1-rubriker och brödtextjusteringar.
  5. Åtgärdsförslaget godkänns innan implementering, vilket utförs antingen av er eller av oss – beroende på dina önskemål.
  6. Sedan jobbar vi löpande framåt med analys och justering efter behov och löpande förslag och rådgivning på förbättringar kring hemsida, content med mera.